XIV EDICIÓ DELS PREMIS APPORTT - ACTE LLIURAMENT DE PREMIS APPORTT 2016

PREMIATS 2016 0051Més de 150 empresaris de la comunitat portuària van assistir a la XIV edició dels PREMIS APPORTT 2016 i posterior sopar de Nadal.

 

L’objectiu dels premis APPORTT

L’Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona (APPORTT) vol reconèixer la important tasca de persones, entitats i empreses que dediquen els seus esforços dins del sector portuari en l’àmbit del Port de Tarragona.

L’actuació a través de la seva activitat i treball així com els projectes, accions i estratègies que destaquen pel seu caràcter innovador, originalitat i la seva projecció i lideratge, fa que aquests premis reconeguin l’esforç i meritòria tasca, en la feina diària a favor dels treballs que es desenvolupen dins l’àmbit del Port de Tarragona.

Per tot això, APPORTT, en l’interès d’incentivar, estimular i reconèixer aquests esforços, va decidir, ara fa 13 anys, crear uns premis que, d’alguna manera, destaquin la tasca desenvolupada per persones, entitats i empreses en la feina diària dins l’activitat portuària de Tarragona.

PREMIATS 2016

*Empresa més activa en la projecció exterior del Port de Tarragona TRANSITOS MARÍTIMOS DE TARRAGONA, S.L. (TMT)

Per la seva destacada trajectòria internacional i per la ferma aposta per fomentar l’activitat comercial del Port de Tarragona.

*Innovació i emprenedoria: CONFRARIA DE PESCADORS DE TARRAGONA

Per el seu gran esforç amb les vedes i la conservació del mitjà marí.

* Professionalitat i especial dedicació: AUTOCARES NIKA, S.L.

Per la seva professionalitat i entrega envers les necessitats diverses de qualsevol tipus, i la seva inestimable col·laboració mantinguda sempre amb la ciutat de Tarragona i el seu Port.

* Qualitat i sostenibilitat: REPSOL, S.A.

Ja que ha desenvolupat i implementat a les seves instal·lacions del Port de Tarragona el sistema anomenat HEADS, que permet la detecció d’hidrocarburs en superfícies aquàtiques d’una manera automàtica, continuada, precisa i – segurament la característica més important- amb anticipació.

*Premi especial a: FERNANDO ABAROA DOMÍNGUEZ

Per la seva professionalitat i entrega envers les necessitats diverses de qualsevol tipus, i la seva inestimable col·laboració mantinguda sempre amb APPORTT.