a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
En un món de mercats globals, els països que creixen són els que poden competir amb productes i serveis cada vegada més complexos i sofisticats, que puguin tenir característiques diferencials i siguin innovadors en el pla tecnològic. Els ports s’estan posicionant com a sistemes competitius, amb cadenes cada vegada més complexes on interactuen: empreses, sistemes educatius, comunitats científiques i tecnològiques, Estat, força laboral, entitats financeres, etc.