Image

El nostre objectiu principal és la gestió i la promoció dels interessos comuns a les empreses del Port de Tarragona, coordinant la prestació de serveis per a auxiliar, facilitar, desenvolupar i millorar els resultats de les activitats empresarials dels seus socis, així com posicionar el Port de Tarragona com port líder al Mediterrani.

¿Què fem pels nostres associats?

Difusió d'events

Difusió dels events organitzats pel Port de Tarragona, així com per part de qualsevol empresa de l'Agrupació, assistència a fires, difusió de reunions tècniques, etc.

Notícies d'actualitat

Enviament mensual de les principals notícies portuàries a tots els socis d'APPORTT via mail i Preesclipping amb el resum de premsa diari.

Jornades de networking

Organització periòdica de jornades de networking per als nostres associats.

Dinars col·loqui

Sopars col·loqui de petit format, amb un convidat que sigui una persona rellevant de la societat. Aquests sopars solen tenir una duració aproximada de dos hores, contant amb un speech o parlament per part del convidat d'uns trenta minuts, i torn obert per al col·loqui.

Difusió de serveis

En relació a l'entorn portuari, fomentar sessions cara a cara, així com valorar les actuacions de lobby que realitza APPORTT per al bon desenvolupament del Port.

Relacions entre empreses

Fomentar la participació i les relacions de l'Agrupació amb les administracions, entitats, institucions col·lectives i empreses de tot el territori, així com dotar-se de les eines de comunicació necessàries i visibilitzar la feina realitzada per l'Agrupació.

Premis APPORTT

Organització de reunions pròpies de l'Agrupació, assamblees, calçotades tradicionals, sopar de Nadal i entrega de Premis APPORTT.

Jornades de formació

Fomentar la formació en la temàtica portuària i empresarial.

Assessorament a empreses

APPORTT està a disposició dels socis per atendre les seves necessitats d'informació, així com oferir facilitats en la seva relació amb el Port i les empreses de la comunitat portuària.