APPORTT és una Agrupació d'Interès Econòmic sense ànim de lucre, constituïda al juliol de 1992, que aglutina a tots els sectors econòmics provincials relacionats amb l'activitat marítima.
 
El seu objectiu principal és la gestió i promoció dels interessos comuns a les empreses del Port de Tarragona, coordinant la prestació de serveis per a auxiliar, facilitar, desenvolupar i millorar els resultats de les activitats empresarials dels seus socis, així com posicionar el Port de Tarragona com port capdavanter en el Mediterrani.
 
Les línies d'actuació són:
  • Informació, publicació i promoció del Port de Tarragona, de les seves activitats i serveis.
  • Estreta col·laboració amb el departament comercial del Port de Tarragona en l'organització d'esdeveniments, actes, jornades tècniques i visites especialitzades relacionades amb l'activitat portuària.
  • Proporcionar assessorament i facilitar als agrupats la informació que puguin necessitar del Port.
  • Facilitar als agrupats la possibilitat de contactes empresarials entre ells i conèixer el gran ventall d'empreses que formen APPORTT.